Verspreiding van de infectie vertragen met bestaande huishoudelijke apparaten